top of page

Aktuální informace k sezóně 2019/2020


Níže Vám přinášíme podrobné informace zveřejněné Soutěžní a disciplinární komisí ČASQ, jakým způsobem bude dohrána letošní domácí squashová sezóna 2019/2020, která musela být bohužel přerušena s ohledem na celosvětovou pandemii způsobenou nákazou koronavirem. Po jejím přerušení dne 12.3.2020 bylo následně VV a SK ČASQ rozhodnuto, že všechny ligové a extraligové soutěže, včetně baráží a play off, budou dohrány v náhradních termínech. Stejně tak i do té doby neodehraná mistrovství ČR a to MČR družstev juniorů, MČR U23 a MČR ve čtyřhrách. Také se trochu podíváme na to, jak bude vypadat sezóna následující, tedy 2020/2021. Jak tedy bude vše vypadat?


Všechny výše uvedené akce se uskuteční v září 2020. Jejich přesné termíny jsou uvedeny v "Kalendáři akcí" na webu ČASQ. S jejich uskutečněním v září 2020 bylo a bude potřeba provést drobné úpravy předpisů ČASQ týkajících se nejen soutěží, ale i registrací, přestupů a dalších a také webové aplikace ČASQ. Tyto změny budou zpracovány a zveřejněny v průběhu měsíce června 2020. Níže vám však již nyní přinášíme stručný popis, jaké změny bude nutno udělat a co bude pro tyto akce platit.Extraligové a ligové soutěže vč. play off a baráží

Pro všechny tyto soutěže souhrnně platí všechna pravidla stejně, jako by se uskutečnily v původních termínech, tedy v dubnu a květnu 2020. To znamená, že mimo jiné:


- nebude nutné provádět žádné nové registrace - soupisky družstev zůstávají i nadále platné - přestupy nebude možné uskutečňovat - hostování se mohou uskutečňovat - změny v soupiskách mohou probíhat dle SŘ ČASQ, tedy nejpozději 14 dní před stanoveným termínem utkání - podmínky pro účast hráčů v play off a barážích zůstávají stejné dle SŘ ČASQ


V souvislosti s termíny dohrávek byla v sekci "Soutěže družstev" zveřejněna upravená rozlosování ligových soutěží pro sezónu 2019/2020 pro všechny soutěže. Žádáme proto všechny hráče a zástupce týmů, aby se s upraveným rozlosováním seznámili, hlavně pak aby jednotliví pořadatelé zajistili v hracích dnech kurty v jednotlivých sportovních centrech. Také upozorňujeme na skutečnost, že již schválené případné úpravy hracích dnů či časů v nejnižších soutěžích jak mužů (3. liga) tak i žen (1. liga) zůstávají v platnosti, pouze se změnilo datum jejich konání. Dále upozorňujeme, že s ohledem na skutečnost, že extraliga i nižší ligové soutěže budou probíhat ve stejném termínu, mohlo dojít ke kolizi konání utkání v jednom centru a tím pádem došlo k drobným úpravám hracích časů některých takových utkání. Pokud by některý z pořadatelů měl potíže se zabezpečením utkání v daných termínech, žádáme jej, ať se neprodleně obrátí na sekretariát ČASQ.

Po odehrání posledního hracího víkendu všech ligových soutěží bude následně zpracován a zveřejněn seznam družstev, která se budou účastnit jak play off, tak především baráží. Tyto se uskuteční 19.-20.9.2020 v brněnském Centru Viktoria pod pořadatelskou taktovkou Squash Viktoria, z.s. S ohledem na skutečnost, že v letošní sezóně byly naplánovány značné změny ve 2. lize mužů (rozdělení na českou a moravskoslezskou část), je postupový a sestupový klíč poměrně složitý. I s ohledem na skutečnost, že play off a baráže se uskuteční již 14 dní po dohrávce základních částí, již nyní upozorňujeme všechna družstva jichž se budou baráže týkat, že potvrzení jejich účasti v nich bude vyžadováno ve velice zkráceném termínu.


Mistrovství ČR juniorů družstev

MČR juniorů družstev do 15-ti a 19-ti let se bude konat ve dnech 12.-13.9.2020 v ostravském Sportovním centru Fajne a jeho pořadatelem bude Squash Klub Krnov z.s. I tento šampionát bude probíhat za stejných podmínek, jako by se konal v původním termínu, jenž byl 30.-31.5.2020. To především znamená, že posuzování hranice věku jednotlivých hráčů dle SŘ ČASQ bude probíhat právě k tomuto datu. Může tedy nastat skutečnost, že například v kategorii U15 (resp. U19) nastoupí hráč, kterému již bude v den konání více než 15 (resp. 19) let. Ve skutečnosti to znamená, že kategorie U15 se mohou účastnit hráči narození 1.6.2005 a mladší a kategorie U19 narození 1.6.2001 a mladší, samozřejmě s ohledem na další ustanovení SŘ ČASQ. Veškeré informace, propozice, přihlašování atd. související se šampionátem budou průběžně zveřejňovány a budou probíhat ve standardních termínech před datem konání.


Mistrovství ČR U23

MČR U23 se bude konat také ve dnech 12.-13.9.2020 společně s MČR juniorů družstev v ostravském Sportovním centru Fajne a jeho pořadatelem bude také Squash Klub Krnov z.s. I tento šampionát bude probíhat za stejných podmínek, jako by se konal v původním termínu, jenž byl 24.5.2020. To znamená, že posuzování hranice věku jednotlivých hráčů dle SŘ ČASQ bude probíhat právě k tomuto datu. I zde tedy může tedy nastat skutečnost, že na šampionátu nastoupí hráč nebo hráčka, kterým již bude v den konání více než 23 let. Ve skutečnosti to znamená, že se mistrovství budou moci účastnit hráči narození 25.5.1997 a mladší, samozřejmě s ohledem na další ustanovení SŘ ČASQ. Veškeré informace, propozice, přihlašování atd. související se šampionátem budou průběžně zveřejňovány a budou probíhat ve standardních termínech před datem konání.


Mistrovství ČR ve čtyřhrách

MČR ve čtyřhrách se bude konat ve dnech 26.-27.9.2020 v Bowling Squash Sadská a jeho pořadatelem bude Squash klub Poděbrady, z.s. Veškeré informace, propozice, přihlašování atd. související se šampionátem budou průběžně zveřejňovány a budou probíhat ve standardních termínech před datem konání.


Turnaje kategorie D

Tyto turnaje mohou probíhat (a také probíhají) již nyní. Mohou se konat průběžně včetně prázdnin a platí pro ně pravidla uvedená v SŘ ČASQ (m.j. zaregistrování turnaje vč. propozic minimálně 14 dní před jejich konáním). Výsledky těchto turnajů se budou započítávat do národních žebříčků ČASQ.Nová sezóna 2020/2021


Několik změn dozná příprava a rozjezd nadcházející sezóny 2020/2021. Ta bude s ohledem na výše uvedené mimořádně zahájena až k 1.10.2020. Již nyní žádáme všechny kluby, aby v rámci hladkého průběhu její přípravy a zahájení co možná nejvíce spolupracovali s SK ČASQ a sekretariátem ČASQ a řídily se jejich pokyny a to především v oblasti soutěží družstev. Termíny pro přihlašování družstev a pro soupisky budou značně zkráceny a jakákoliv prodleva či nedodržení v budoucnu stanovených termínů nepůjdou již napravit. Předpokladem je, že v sezóně 2020/2021 se všechny ligové soutěže odehrají ve standardním rozsahu, ubyde však turnajů jednotlivců (zářijové akce nebudou nahrazovány). Důležitou informací také bude, že rozlosování ligových soutěží bude zřejmě k dispozici nejdříve v prvním říjnovém týdnu, což bude náročné s ohledem na rezervaci kurtů pro ligová utkání v jednotlivých centrech.


Kalendář akcí na sezónu 2020/2021 (pořadatelství)

Příprava kalendáře akcí vč. pořadatelství budou jednou z částí příprav nové sezóny, která proběhne ve standardních termínech dle SŘ ČASQ (tedy do 15.8.2020). Jedinou změnou pravděpodobně bude, že se v kalendáři neobjeví (neuskuteční se) některé akce, které bývají v kalendáři standardně v září, což bude mít za následek snížení celkového počtu turnajů jednotlivců konaných v sezóně 2020/2021.


Registrace na sezónu 2020/2021

Přesné pokyny pro registraci na novou sezónu budou teprve zveřejněny s ohledem na úpravy webové aplikace ČASQ. Je ale velice pravděpodobné, že kolektivní registrace bude probíhat ve standardním termínu (do 15. srpna 2020) s tím, že jejich platnost a schválení bude k 1.10.2020. Registrace do soutěží družstev včetně vytváření soupisek pak proběhne v týdnu ihned po skončení play off a baráží, tedy od 21.9.2020. Bude to tedy jediná část registrace na novou sezónu, která neproběhne v tradičním termínu a to z toho důvodu, že v srpnu nebude ještě dohrána předchozí sezóna soutěží družstev a nebude známé, která družstva budou hrát v kterých soutěžích v nové sezóně. Upozorňujeme tedy v předstihu všechny kluby na to, že termíny pro registrace do soutěží družstev a vytváření soupisek pro novou sezónu budou poměrně krátké, abychom byli co nejdříve schopni připravit rozlosování nové sezóny, aby kluby měly dostatek času zajistit kurty pro úvodní kola ligových soutěží, která se budou hrát již v říjnu.


Přestupní období před sezónou 2020/2021

Přestupní období bude probíhat ve standardním termínu, tedy červenci 2020, avšak veškeré přestupy budou schváleny až k datu 1.10.2020. Hostování a jejich proces budou probíhat průběžně jako každý jiný rok.


Národní žebříčky ČASQ

Národní žebříčky ČASQ jsou v současné době "zmrazeny" k datu 1.4.2020. Jejich opětovné "rozmrazení", tedy přepočet a zveřejnění proběhne k 1.10.2020 s tím, že veškeré říjnové akce nové sezóny (konané po 1.10.2020 včetně) budou probíhat právě dle těchto žebříčků. S ohledem na tuto skutečnost budou tyto žebříčky zveřejněny předběžně již k datu 28.9.2020 a následně budou dne 1.10.2020 přepočteny. Jak vyplývá ze skutečností uvedených výše, budou do těchto žebříčků započteny i veškeré turnaje kategorie D, jež proběhly v době "zmrazení" žebříčků a také započitatelné akce ze září 2020 (extraliga a liga).

Rozmrazení žebříčků bude provedeno podle již dříve schválených pravidel a to následovně. Jelikož období "zmrazení" trvalo 6 měsíců, pro výpočet NŽ k 1.10.2020 se budou brát soutěžní výsledky za období posledních 18 (12 standardních měsíců + 6 zmrazených) kalendářních měsíců. Takto se při výpočtu NŽ bude postupovat následujících dvanáct měsíců, to tedy bude platit až pro národní žebříčky vydané k 1.9.2021. Následné NŽ k 1.10.2021 již pak budou vypočteny standardním způsobem s tím, že se do nich budou započítávat akce uskutečněné za posledních 12 kalendářních měsíců.

bottom of page